Reference prodávajících

Na této stránce naleznete reference klientů, kteří s námi prodávali svoji nemovitost. Pokud chcete i Vy prodat svoji nemovitost bez starostí, rychle a za dobrou cenu, kontaktujte nás.  

Reference klienta

Firma Callido mě při prodeji domu a následném hledání bytu k pronájmu poskytla bezkonkurenčni servis. Dům byl prodán druhý den poté, co vyšel inzerát, firma vše vyřídila za mě, včetně unavného obíhání uřadů. ( katasrt, elekrika, voda .... )
Nemám co bych vytkla a mohu jen vřele doporučit ! Budete rozhodně spokojeni.

Petra Hablová

 

Reference klienta

Oceňuji zejména „hotline“ přístup, tedy okamžitý, dlouhodobé zkušenosti a individuální přístup, kdy se plně projevuje znalost klienta a jeho potřeb.

Bedřich Kotek

 

Reference klienta

Společnost Callido nám byla doporučena naší finanční poradkyní, která měla s touto společností již pozitivních zkušenost při sjednávání několika obchodů v minulosti. Výhodou bylo, že k prvnímu kontaktu mezi námi a ředitelem firmy ing. Tomášem Prčíkem došlo poměrně dlouhodou dobu před plánovaným prodejem bytu. Bylo tedy dost času připravit ideální strategii obchodu.

Již při prvním rozhovoru s ředitelem společnosti jsem nabyl přesvědčení, že pozitivní reference v ničem nepřeháněly. Pan ředitel Prčík velmi přesvědčivě vyložil celou svou strategii prodeje nemovitostí. Jak se později ukázalo, předestřel nám velmi progresivní a moderní způsob prodeje. Ihned od počátku byl kladen důraz především na správné načasování prodeje, na pořízení fotodokumentace bytu profesionálním fotografem v optimálních světelných podmínkách a především na maximální odosobnění celého prostoru s dokonalou předprodejní přípravou interiéru. Pozitivem v našem případě bylo,  že jsme mohli celý byt opustit dostatečně dlouho před vlastním prodejem. Mohli jsme proto odstěhovat maximum nábytku a všech osobních doplňků, provést základní rekonstrukční drobnosti (především kompletní vymalování), opravu všech drobných poruch, dokonalý úklid bytu, balkonu i přihlehlých společných prostor. Všechny tyto úpravy a drobné investice se ve svém důsledku nepochybně a jednoznačně vyplatily. 

Velmi profesionální a racionální přístup byl uplatněn i při inzerci bytu na realitních serverech. Výsledkem této fáze byl překvapivě velký počet zájemců již v prvním týdnu poté, co se byt v nabídce objevil. Nedovedu si zpětně představit, jak by se při chodu rodiny se dvěma malými dětmi daly realizovat prohlídky bytu se všemi těmito zájemci. Pan ředitel Prčík i další zaměstnanci firmy, jmenovitě ing. Olga Koufidaki prokázali vysokou úroveň práce i při zabezpečení veškeré administrativy spojené s vlastním prodejem bytu. Komunikace mezi kupující a prodávající stranou probíhala zásadně prostřednictvím firmy, veškeré dokumenty byly připraveny profesionálně, bezchybně, takže vyžadovaly pouze drobné a spíše logistické korekce. Stejně bezproblémově probíhala i komunikace s najatou advokátní kanceláří.  Za velmi pozitivní moment považuji také zasílání pravidelných  týdenních zpráv o vývoji celé záležitosti.

Závěrem tedy můžu jednoznačně konstatovat, že spolupráce s firmou Callido při prodeji naší nemovitosti byla bezproblémová, moderní a především velmi efektivní.

Doc. MUDr. Petr Urbánek,CSc.

 

Reference klienta

Callido mi dokázalo poradit při prodeji nemovitosti v rámci nastavení prodejní ceny a načasování prodeje. Jejich pohled na obchod s nemovitostmi považuji za velice propracovaný a postavený na zkušenostech a statistických datech. Dlouhodobé působení v tomto oboru pouvažuji za velice důležité. Díky Calliďáci.

Ing. Eva Šobáňová

 

Reference klienta

Veškerou spolupráci s panem Prčíkem při prodeji stavebního pozemku, (označení parcely, různé metody oslovení klientů, příprava veškerých smluv, vypořádání hypotečního úvěru, zajištění jistotního účtu, zápis v KN, zpracování daňového přiznání) hodnotím jako velice profesionální, s individuálním přístupem, vždy se mi plně věnoval, na veškeré dotazy jsem dostala okamžitě kvalitní odpověď. Díky těmto zkušenostem, vstřícnému a ochotnému přístupu mohu společnost dále doporučit.

Lenka Jelínková

 

Reference klienta

Spolupráci se společností Callido jsem využila při prodeji bytu. Velice kladně hodnotím nejen realitní servis, ale zejména finanční a právní poradenství. S odstupem času však za nejpodstatnější považuji přímý, profesionální a korektní přístup ke straně prodávající i kupující. Společnost Callido mohu s klidným svědomím doporučit a v případě potřeby opět využiji jejich služeb.

Romana Nováčková

 

Reference klienta

Pracovníci firmy Calido byli komunikativní, jednali seriózně a s profesionální lehkostí. Setkávali jsme se s ochotou, vstřícností a zároveň důsledností, což jsme velmi oceňovali. Překvapovala nás jejich časová pružnost a připravenost zareagovat na změnu situace, či na nový podnět. Dokázali precizně odhadnout situaci, poradit nám abychom dělali při prodeji nemovitosti efektivní kroky. Šetřili náš čas i naše prostředky. Respektovali naše priority, chovali se vůči nám zodpovědně a mohli jsme se vždy spolehnout na smluvenou dohodu. Naše dohody měly jasnou strukturu, byly přehledné a všem krokům jsme rozumněli. Kdykoli jsme se s pracovníky mohli spojit a projednat další návaznosti. Byli snadno dostupní a reagovali ochotně a rychle na naše podněty a dotazy. Scénář naší spolupráce probíhal podle plánů. V případě potřeby docházelo i k urychlením. Mohli jsme se spolehnout na čestné jednání pracovníků firmy a po celou dobu spolupráce jsme měli důvěru, že hájí naše zájmy. Jsme přesvědčeni, že pracovníci Callida jsou odborníci v otázkách ekonomických, právních i v mezilidské komunikaci.

Gůrová Kateřina

 

Prodej nemovitosti za vyšší cenu

Poznejte 12 rad, jak prodat nemovitost za vyšší cenu.

 Jméno
Příjmení

E-mail

Aukce nejvýhodnější hypotéky

Získejte mimořádně výhodnou hypotéku s Callidem. Spočítejte si, jak úžasnou úrokovou sazbu můžete získat.
Výše úvěru
Na kolik letlet
Fixace